Els clàssics

Antonio López (*1936), Carmen dormida, bronze, 2007.


«Els clàssics tenen l’avantatge de poder carregar a l’esquena totes les interpretacions possibles sense sentir la molèstia de la càrrega.»
Carme Riera, «El centenari d’Ernesto Sabato», Ara (Barcelona) (24-vi-2011), p. 23.