Anotació

Dia dels Difunts

Memorial 9/11 (detall), Nova York, agost 2013. Fotografia: JFerrerC.

 

«Què val a l’home mort son paratge, ne sa riquesa ni son honrament.»

Ramon Llull (1232/1233-1315/1316), Libre de Contemplació en Déu (1271-1274).