Anotació

Colla de fematers!

El president de la Generalitat del País Valencià,  Alberto Fabra, l’alcaldessa de València, Rita Barberá, i l’expresident de la Generalitat Francisco Camps, del Partit Popular, que han provocat el tancament salvatge de la televisió i la ràdio pública valenciana.  

 

«Oo, dels mesquins! Més los haguera valgut ésser fematers.» 

 

Sant Vicent Ferrer (1350-1419), Sermons (I, 41.15).