Black Bread

Fotograma de Pa negre (2010), pel·lícula dirigida per Agustí Villaronga, basada en una novel·la homònima (2003) d’Emili Teixidor, protagonitzada per Francesc Colomer i Marina Comas, que va ser triada per l’Acadèmia de Hollywood en la llista de preseleccionats als Oscars.


Los actores de Pa negre, Marina Comas i Francesc Colomer. Fotografia: Àlex Garcia. (La Vanguardia, 29/09/2011)


«L’important, c’est de participer.»
«It’s the taking part that counts.»

«L’important dans la vie ce n’est point le triomphe, mais le combat, l’essentiel ce n’est pas d’avoir vaincu mais de s’être bien battu.»
«The important thing in life is not the triumph but the struggle, the essential thing is not to have conquered but to have fought well.»
Pierre de Coubertin (1863-1937)