Anotació

Freedom!

39523

 

 

«És pitjor que un crim, és un error.»

 

Charles Maurice de Tayllerand.

 

Manuel Foraster (1949-2016), Sabadell Gran Central, Nova York Rambla. Barcelona: Tusquets, 2016, p. 80.

 

 

 

 

 

Anuncis