El món és maya

Frida Kahlo.


«El món és maya, il·lusió: això va ser una de les primeres coses que el meu pare em va dir. Però per a un nen és una idea sense sentit, i els sofriments singulars de l’edat adulta encara allunyen més d’una comprensió veritable d’aquest principi. La persona no para d’encaixar noves privacions ni de viure nous desitjos, no para d’aprendre maneres noves d’experimentar dolor i felicitat, i la idea de la il·lusió, mai gaire entesa, s’esvaeix.
»El món en què ens trobem, doncs esdevé una realitat suprema, el món on hem de continuar vivint, carregats o no de greuges íntims.»

Pankaj Mishra, Els romàntics (The Romantics, 1999). Traducció de Pep Julià amb la col·laboració de Richard Cowper. Barcelona: Empúries/Anagrama, 2000, p. 221.