Anotació

Mulier amicta sole

mikedowson6tredf

By Mike Dowson.

 

 

«La Yvonne —o alguna matèria teixida amb els fils del passat que se li assemblava molt— feinejava al jardí, i de la vora semblava que tingués la llum del sol per vestit.»

 

 

«Yvonne, or something woven from the filaments of the past that looked like her, was working in the garden, and at a little distance appeared clothed entirely in sunlight.»

 

 

Malcom Lowry (1909-1957), Sota el volcà [Under the Volcano, 1947]. Traducció i notes de Xavier Pàmies. Barcelona: Viena, 2016, cap. 4, p. 107.