No temeré l’hivern!

Weegee [Arthur H. Fellig] (1899-1968), Nude (1950s).


La provident

S’escurça el dia sota el vent geliu,
les fullaraques dansen a l’eixida
i ja tota la casa recollida
té una sabor de fruites al caliu.

Llavors, la dona casolana diu;
—De vi daurat ma casa és proveïda,
d’herbes subtils per allargar la vida
i de totes les granes de l’istiu!—

I tot guaitant la fredorada que entra
sent bategar dins el letífic ventre
el darrer fruit del seu amor etern.

Sent que li canten perles regalades :
—El bell istiu no ha transitat debades—.
I riu pensant: —No temeré l’hivern!

Josep Carner (1884-1970), La provident (c. 1910)