Anotació

Recolzat contra un coixí

Cindy Sherman, Untitled #102 (1981).

 

Les perspectives
de Hsu Pen
Assegut, veig la muntanya i a mon peu, l’aigua                                                                                         [llisquent,
recolzat contra un coixí, entre sons de pluja i de                                                                                       [vent;
cada dia amics que vénen i ben tost em deixaran
i cada any les flors que apunten i, badades, es                                                                                           [desfan.

Josep Carner (1884-1970), Poesia. Text de l’edició de 1957 revisat i establert per Jaume Coll. Barcelona: Quaderns Crema, 1992, p. 1.092 [Lluna i llanterna. Els amics].