The tears of the world

Samuel Beckett per Jane Bown (*1925) (Londres, 1976).


Pozzo: Les llàgrimes del món són immutables. Per cada un que es posa a plorar, un altre, en algun lloc, deixa de fer-ho. Amb el riure passa igual. No diguem mal, doncs, de la nostra època; no és pas més desgraciada que les precedents. Tampoc no hem de dir-ne bé. Val més no parlar-ne.
Samuel Beckett, Tot esperant Godot. Traducció Joan Oliver, acte I.
Pozzo: The tears of the world are a constant quantity. For each one who begins to weep somewhere else another stops. The same is true of the laugh. Let us not then speak ill of our generation, it is not any unhappier than its predecessors. Let us not speak well of it either. Let us not speak of it at all.
Samuel Beckett (1906-1989), Waiting for Godot (1953).