Escriptura Manuscrita, en perill d’extinció

La portada del passat 27 de juny de 2012 del diari alemany Bild, un dels més venuts d’Europa, era completament manuscrita per palès el fons del titular principal: «Alerta! L’escriptura a mà s’extingeix!», en què es posava en evidència que, segons un estudi recent, «un de cada quatre adults no ha escrit res a mà en els darrers sis mesos».